Sobanın Yakılması

Ercan tuğlalı tandır kuzine ve tek kapaklı tuğlalı veya döküm turbo sobanın ortasına büyükçe bir odun, yanlarına tozsuz kömür ve üzerine odun parçaları yerleştiriniz.

Odunlar yanma esnasında üfleme borusunun alrında olmalıdır. Çünkü yanmakta olan odunlar kömürün tutuşmasını sağlayacaktır.

Soba tutuşurken üst üfleme borusu açık, alt hava girişi kapalı olmalıdır.

Kömürleri iyice yanmaya başladıktan sonra üst üfleme borusu kapalı, alt hava ayar klepsini açık tutunuz.

Yukardaki tüm işlemler bittiğine göre sobanız yanması başlamıştır.

Hava ayar klepesiyle yanma hızını ve süresini, ortam sıcaklığını dilediğiniz şekilde ayarlamak artık size kaldı.

Sobada kaynayan cins kömür kullanılıyorsa zaman zaman kömür şişlenmelidir.

Kok kömürü kullanıyorsanız önce odunları yakar kor haline getirip, sonra üzerine kömür ekleyiniz.

Otomatik Kül Eleme Sisteminin Çalışması

Sobanızın size göre sağ yan taraftaki bakalit kulp kilitdir. Arkaya doğru çevrildiğinde ızgara kilitlenir. Sobanın sağ yan tarafındaki çekme kulp 5-6 cm kadar ileri geri hareket ettirilerek soba içerisindeki küller alttaki kül tavasına elenmiş olur.

Otomatik Kül Boşaltma Sisteminin Çalışması

Sobanın kül eleme sistemindeki kilit, sol tarafa, geriye doğru çevrilerek kilit açılır. Sağ yan taraftaki çekme kulpu 20cm kadar dışarı doğru çevrildiğinde sobadaki küller ve atıklar kül tavasına boşaltılır.

Pişirme

Üst fırın pişirmek alt fırın ısıtmak için kullanılır.

Pişirme esnasında fırının ısısını ayarlamak için fırın klepsini kullanınız klepeyi kapatınız.

Fırın tam sıcaklığa ulaşınca pişirilecek yiyeceği fırına sürünüz. 

Fırın içerisinde bulunan tepsimiz kızartma tepsisi olup, hamur işi gıdalarda kullanılmamalıdır. 

Hamur işi gıdalarında aliminyum tepsi tavsiye edilir.

Tandır Kuzinenin Yakılması

Ercan alttan ve önden havalı kovalı ,kuzineli sobadadır. 

Kömür kovası için ızgara yerleştiriniz kovayı üstten kömür yakabilecek şekilde tozsuz kömürle doldurunuz.

Fırın klepesini ve üst üflemeyi açık, ön hava ayar klepesini kapalı konuma getiriniz.

Kömür yakılmaya hazır duruma geldiğine göre üzerine tahta parçası, çıra vs. koyarak tutuşturunuz.

Kömür yanmaya başladıktan sonra üst üflemeyi kapalı, ön hava ayar klepesini açık duruma getiriniz. 

Yukardaki tüm işlemler bittiğine göre sobanız yanmaya başlamıştır.

Hava ayar klepesiyle yanma hızını ve süresini, ortam sıcaklığını dilediğiniz şekilde ayarlamak artık size kaldı.

Sobada kaynayan cins kömür kullanılıyorsa zaman zaman kömür şişlenmelidir.

Kok kömürü kullanıyorsanız önce odunları yakar kor haline getirip, sonra üzerine kömür ekleyiniz.

Sobanın Kurulması

Soba kurulmadan önce bacanın temiz olmasına dikkat edilmelidir.

Sobanın daha verimli yanması için 5boru t veya 2 dirsek kullanılmalıdır.

Borunun bacaya giriş mesafesi 5-6cm den daha fazla olmamalıdır.

Borunun etrafından bacaya hava girişi önlenmelidir.

Sobayla duvar arasındaki mesafe 40-50 cm olmalıdır.

Sobanın altında zemine zarar vermemesi için ısı geçirgenliği az olan bir tabla kullanılmalıdır.

Temizlik ve Bakım

Sobanın yanarken üzerine soğu su veya herhangi bir sıvı dökmeyiniz, pik kısmına ve camlara zarar verebilirsiniz.

Sobanızıı ıslak bezle temizleyiniz.

Sobanızı kaldırdığınızda sobayı nemli, rutubetli yerlere koymayınız.

Turbo kafasının içini tel fırça veya süpürgeyle temizleyerek kurum bırakmayınız.

Sobanızın içini kesinlikle yıkamayınız.


Yeni ürünler

Şu anda yeni ürün yok